Půjčky ze stavebního spoření

Půjčky ze stavebního spoření nabízí každá stavební spořitelna. Tyto půjčky jsou určeny na nákup či renovaci nemovitosti. Každý klient stavební spořitelny má založen spořící účet, na který si ukládá určitou část a kde má stanovenou cílovou částku.

Na základě tohoto účtu si může zažádat o půjčku za stavebního spoření. Abyste mohly čerpat tuto půjčku musíte splňovat určité podmínky. Musíte spořit alespoň dva roky, mít již naspořeno nejméně 40% ze stanovené cílové částky a také musíte dosáhnout předem dané výše.

Půjčky ze stavebního spoření online

Půjčky ze stavebního spořenívelké výhody. Je to především nízký úrok a také můžete získat až 100% ceny kupované nemovitosti. Výše poskytnuté půjčky je závislá od cílové částky ale můžete získat i několik miliónů korun.

Půjčky ze stavebního spoření zdarma

Za výhodu může být považováno i to, že půjčku ručíte pořizovanou nebo i jinou nemovitostí či ručitelem. Požadovaná částka vám bude zaslána bezhotovostně na účet.

Hodnocení článku Půjčky ze stavebního spoření: Top Články

Překlepy: atavební wtavební etavební dtavební xtavební ytavební sstavební tavební ztavební sravební sfavební sgavební szavební sttavební savební sdavební stqvební stwvební stsvební styvební staavební stvební stevební stacební stafební stagební stabební stavvební staební stawební stavwbní stavsbní stavdbní stavrbní staveební stavbní stavibní stavevní stavegní stavehní stavenní stavebbní stavení stavebbí stavebhí stavebjí stavebmí stavebnní stavebí stavebnu stavebnj stavebnk stavebno stavebnii stavebn stavebny stavebne


Vyhledávání:


Nejzajímavější: